Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nowe ubrania specjalne dla strażaków z Siar i Męciny Wielkiej

13 września 2018 Autor: admin

W dniu 13 września 2018 r. Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch dokonała oficjalnego przekazania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie wsparciem dla jednostek OSP z Siar i Męciny Wielkiej”, współfinansowanego ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanego w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak”. Strażacy ochotnicy z Siar i Męciny Wielkiej otrzymali 4 ubrania specjalne, 5 par butów specjalnych, 5 par rękawic specjalnych oraz 4 kominiarki strażackie.

Wartość projektu brutto: 8.044,20 PLN,

Dofinansowanie z Funduszu 4.000,00 PLN

Wkład własny Gminy Sękowa 4.044,20 PLN