Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Msza Święta na cmentarzu nr 80

3 maja 2019 Autor: admin

3 maja w przeddzień rekonstrukcji historycznej ,,Bitwa pod Gorlicami” na cmentarzu wojennym nr 80 w Sękowej, odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w I wojnie światowej. Uroczysta msza mimo deszczowej pogody licznie zgromadzała mieszkańców Sękowej,  nauczycieli, młodzież szkolną, przedstawicieli gminy Sękowa  z panią wójt na czele. Uroczystą Mszę koncelebrował proboszcz parafii w Sękowej ks. Jacek Piróg w asyście ks. Piotra Kaczmara, proboszcza parafii greckokatolickiej w Łosiu. Wspólna modlitwa za poległych w dwóch obrządkach była wyrazem jednoczenia kultur i religii. Na cmentarzu bowiem spoczywa 1206 poległych żołnierzy z trzech armii różnej narodowości i różnego wyznania.  Ks. Jacek na wstępie powiedział „Gromadzimy się, by wspólnie modlić się i oddać wdzięczność naszego serca i umysłu – w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, narodowym – tym, którzy w okresie Wielkiej Wojny oddawali swe życie i przelewali krew na ołtarzu ojczyzny” W wygłoszonej homilii wspominał poległych w Wielkiej Wojnie. Zwracał uwagę na moralny obowiązek wychowania patriotycznego w rodzinach w szkole, umiłowaniu swojej historii i pamięci o tych którzy oddali życie w imię wolności.

Po zakończeniu zebrani na Mszy św. odśpiewali hymn państwowy a delegacja Gminy na czele z panią wójt Małgorzatą Małuch i Przewodniczącym Rady Gminy Bogusławem Moroniem, złożyła pod centralnym krzyżem wieniec. Następnie Pani Wójt  w swojej wypowiedzi nawiązała do historii ,,Bitwy pod Gorlicami’, która odbyła się 104 lata temu i obowiązku pamięci o poległych. Na zakończenie zebrani zaśpiewali pieśń ,,Boże, coś Polskę.