Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Mój Prąd

21/07/2020 Autor: admin

Gmina Sękowa, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie Mieszkańców możliwością uzyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, włącza się poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle do aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Mój Prąd”.

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dofinansowanie udzielane jest na zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem), w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł na jedną instalację. Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych przez Mieszkańca wydatków na instalację.

W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Programie Mieszkaniec winien złożyć Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa wraz z ankietą, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 16.07.2020 r. do 05.08.2020 r. w formie papierowego dokumentu w Urzędzie Gminy Sękowa w godzinach pracy Urzędu, lub w formie skanu podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres Urzędu Gminy: ugsekowa@sekowa.pl

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami Programu. Informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl

Informacje ws. proponowanego przez Związek udziału Mieszkańców w Programie można uzyskać w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle – tel. 13 443 70 22, e-mail: biuro@wisloka.pl

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszeniowy.

Formularz_zgłoszeniowy.pdf

Formularz_zgłoszeniowy.docx

Informacja dla Mieszkańców

Opis techniczny instalacji

Skip to content