Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ NA DŁUGOŚCI 480 M, NA DZIAŁCE NR EWID. 114/1 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOWIEC

19 lipca 2021 Autor: Admnistrator

POSTĘPOWANIE NR IZ.271.4.2021

MODERNIZACJĘ DROGI GMINNEJ NA DŁUGOŚCI 480 M, NA DZIAŁCE NR EWID. 114/1 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOWIEC

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/485027

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/485027