Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Kościół w Małastowie bezpiecznym schronieniem dla naszych nocków

1 sierpnia 2017 Autor: admin

21 lipca 2017 r. przedstawiciele Komisji Europejskiej – instytucji monitorującej projekt Life Podkowiec+, Anna Franek i Marta Kaczyńska wraz z chiropterologami – pracownikami Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, odwiedzali miejsca w których w ramach ochrony nietoperzy przeprowadzono prace remontowe, adaptacyjne i nasadzenia drzew.

Do tych miejsc należy kościół w Małastowie, gdzie ze względu na występowanie kolonii rozrodczej nocka dużego, na przełomie 2016/2017 roku, całkowicie wymienione zostało stare pokrycie dachowe. Od 1996 r. Stowarzyszenie „pro Natura” przeprowadziła w ramach ochrony podkowca małego, nocka dużego i nocka orzęsionego 38 remontów dachów, 48 rekonstrukcji roślinnych ciągów komunikacyjnych, 60 prac adaptacyjnych poprawiających warunki na zamieszkanych przez nietoperzy poddaszach. Więcej na temat projektu ochrony podkowca małego przeczytasz na stronie projektu www.podkowiecplus.pl.