Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH PRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO – EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA”

7 stycznia 2019 Autor: admin

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU

„PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH PRZEZ STWORZENIE CENTRUM
SPOŁECZNO – EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA”

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SĘKOWA

 

Wójt Gmina Sękowa przystępując do aplikowania o środki na realizację programu rewitalizacji zobowiązana jest do opracowania koncepcji projektu przy udziale mieszkańców.

W trakcie przygotowania dokumentu będziemy chcieli spotkać się z mieszkańcami gminy by poznać Państwa opinię i propozycje związane z realizacją projektu.

Debata oraz warsztaty w tym temacie odbędą się 21.01.2019 r. o godzinie 18:00

w  Zespole Szkolno Przedszkolny w Sękowej

 

Skuteczność procesu aplikacji o środki na realizacje działań  projektowych będzie uzależniona
od aktywności społecznej. W związku z tym zapraszamy Państwa do aktywnego udziału
w tym procesie. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych wniesiecie Państwo wiele uwag, które przyczynią się do realizacji najważniejszych i najbardziej potrzebnych zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.