Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Sękowa na lata 2021-2030  

13 grudnia 2021 Autor: admin

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 • W formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa do dnia 30.12.2021r. w następujący sposób:
  • w siedzibie Urzędu Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego na dzienniku podawczym
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • Elektronicznie w następujący sposób:
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki epuap: 0qs3b44aoo,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ugsekowa@sekowa.pl
  • telefonicznie 183518017 w 29
 • Spotkanie konsultacyjne zaplanowano w budynku remizy 14.12.2021 r. o godzinie 12:00

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt  Gminy Sękowa.

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY SĘKOWA.PDF

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.DOCX