Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

KONSULTACJA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030

13 czerwca 2022 Autor: admin

.

STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI”

NA LATA 2022-2030. 

Strategia

Informacja o sposobie konsultacji

Ogłoszenie na BIP gminy – konsultacje Strategii DW


Zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy
i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych

projektu dokumentu pod nazwą