Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Kolejny nowy rok szkolny w Gminie Sękowa

4 września 2017 Autor: admin

Inaugurację roku szkolnego 2017/2018r. rozpoczęto mszą św. w dniu 4 września 2017r.  której przewodniczył nowy Proboszcz  Parafii pw. Św. Józefa w Sękowej ks. Jacek Piróg. W uroczystościach wzięli udział księża pracujący na terenie gminy: wspomniany już ks. Proboszcz Jacek Piróg, ks. Michał Piętka, ks. Mirosław Cidyło oraz Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa, Pani Maria Wyżkiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa, Zofia Rowińska – Sekretarz Gminy, nauczyciele , uczniowie i licznie zgromadzeni rodzice.

Rozpoczęcie roku w szkołach w Sękowej i Siarach miało wyjątkowy charakter bowiem od tego roku w tych placówkach objęli funkcje nowi dyrektorzy Pani Bożena Bernasiewicz w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sękowej i Pani Renata Karwat w Szkole Podstawowej w Siarach. Nowi dyrektorzy nie ukrywali emocji, które im towarzyszyły w tym dniu . Goście w osobach Pani Małgorzata Małuch –  Wójt Gminy i  Pani Maria Wyżkiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy złożyły gratulacje nowym dyrektorom życząc poza zdrowiem, pełnienia swych funkcji w atmosferze zrozumienia, życzliwości i dobrej współpracy z uczniami, ale głównie z rodzicami – podkreślając  – że to właśnie oni są fundamentem na którym buduje się wizerunek szkoły. Nauczycielom oraz uczniom złożyły życzenia sukcesów, satysfakcji z pracy i najlepszych wyników w nauce.