Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Kolejne nabory wniosków w LGD

24 listopada 2017 Autor: admin

LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych oraz w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Szczegóły na plakacie