Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Kolejne inwestycje w Wapiennem

9 lipca 2019 Autor: admin

26 czerwca  2019 r. Gmina Sękowa podpisała umowę na zadanie pn. „Rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej oraz stworzenie nowych terenów rekreacyjnych w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego, zwiększenia liczby kuracjuszy i podniesienia zdolności inwestycyjnej w Wapiennem” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 -w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zakres robót obejmuje budowę amfiteatru, drogi dojazdowej, ciągów rekreacyjnych pieszych, tężni solankowej, fontanny kaskadowej, oświetlenia terenu, placu  zabaw, oraz  małej architektury.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma  Lucyna Matyja „BUD-MAT” ul. Kraszewskiego 188, 33-380 Krynica – Zdrój. Wartość zadania brutto  1 889 710,50 zł