Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sękowa

25 lutego 2019 Autor: admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §7 ust.1  Statutu Gminy Sękowa zatwierdzonego uchwałą nr XV/189/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sękowa (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2012 r. poz. 4922 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sękowa na dzień 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) na godz. 12:00 w sali konferencyjnej remizy OSP Sękowa, na którą zapraszam.

Transmisja sesji będzie dostępna od godziny 12:00 TUTAJ

 

Program sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Małastów.
  4. Zakończenie obrad.