Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

13 października 2020 Autor: admin

 

 

 

 

 

.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:151

Nazwa biura Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz  i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar Mała Wisła, zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Ważność (cz. urz.) od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020
Przebieg Prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80,00%
Uwagi W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk Karolina Wolanin
Godzina i data wydania godz. 08:36; 12.10.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym  wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.