Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja na temat przebudowy sieci gazowej ś/c

11 maja 2022 Autor: admin

Urząd Gminy Sękowa informuje mieszkańców Sękowej i Męciny Małej, że  w związku z realizacją przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie zadania pn. „Przebudowa sieci gazowej ś/c z przyłączami gazu w m. Sękowa, gm. Sękowa, pow. gorlicki” w najbliższych tygodniach będzie odwiedzał mieszkańców projektant w celu uzgodnienia przebiegu przebudowywanego gazociągu.

Poniżej podajemy dane telefoniczne i adresowe pełnomocnika firmy realizującej zadanie:

Pan Marek Paprocki tel. 603 520 260

Biuro projektowe JR PROJEKT ul. Brzozowa 19A/33, 22-400 Zamość

Adres do korespondencji: ul. Szczebrzeska 21/7, 22-400 Zamość