Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja do konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej

11 maja 2021 Autor: admin

Informacja do konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej.

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego w ramach projektu „Bliżej samodzielności” – finansowanego ze środków RPO WM, do Urzędu Gminy Sękowa wpłynęła w przewidzianym terminie jedna oferta.

Po dokonaniu oceny przez komisję konkursową oraz sporządzeniu rekomendacji, została wybrana do realizacji oferta Stowarzyszenia Nowa Perspektywa z siedzibą w Bieczu.