Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja dla mieszkańców Bartnego i Bodaków

5 stycznia 2021 Autor: admin

Informacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej ws terminu wywozu odpadów komunalnych w miejscowościach Bartne i Bodaki.