Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z uwagi na występujący w kraju stan epidemii będzie miała szczególny charakter. Zrezygnowano z oficjalnych akademii rozpoczynających rok szkolnych, natomiast przekazanie uczniom najważniejszych informacji odbędzie się w salach lekcyjnych.