Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Gmina Sękowa beneficjentem środków rządowych

18 lipca 2022 Autor: Agata Kołodziejczyk

Gmina Sękowa została beneficjentem środków rządowych Programu  Inwestycji Strategicznych edycji trzeciej PGR w wysokości 2 744, 000,00.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa.

Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Poseł Barbary Bartuś oraz Senatora Wiktora Durlaka za bardzo aktywne wsparcie Gminy Sękowa w pozyskiwaniu zewnętrznych pieniędzy