Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Europejska Konferencja Użytkowników CAF

15 maja 2018 Autor: admin

Gmina Sękowa jako jeden z nielicznych samorządów z Polski została zaproszona do udziału w  Europejskiej Konferencji Użytkowników CAF, która odbyła się 12 kwietnia 2018 w Sofii. Spotkanie międzynarodowej grupy użytkowników  CAF w stolicy Bułgarii  odbyło się w ramach prezydencji Bułgarskiej i dotyczyło wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zastosowaniu modelu samooceny. Obradom przewodniczyli przedstawiciele gospodarzy oraz członkowie delegacji reprezentujących Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA).

W spotkaniu uczestniczyło około 150 delegatów z krajów Unii Europejskiej w tym z Polski, Bułgarii, Słowacji, Słowenii i Węgier, Finlandii, Grecji, Chorwacji, Włoch, Portugalii, Macedonii a także  przedstawiciele innych krajów Europy.  Powszechna metoda oceny (CAF), jest rekomendowana dla organizacji sektora publicznego w Europie. System jakości CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów do usprawnienia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień.

Metoda ta umożliwia systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług oraz przyczynia się do podejmowania działań usprawniających i proinnowacyjnych. Europejska Sieć Administracji Publicznej (EUPAN) potwierdziła, że pod koniec 2017 r. 3970 organizacji sektora publicznego skorzystało z tego modelu w 55 krajach w Europie i poza nią, a 187 otrzymało poświadczenie skutecznego użytkownika CAF.
Wykorzystanie tego modelu jest  rekomendowane  jako element skutecznego reformowania administracji publicznej w wielu krajach Europy. Inspiracją do stosowania tego systemu jakości maja być  przykłady dobrych praktyk samorządów, które je prezentowały na konferencji.

Dostarczanie usług w odpowiedzi na potrzeby obywateli tworzenie partnerstwa z obywatelami oraz organizacjami pozarządowymi otwartość na potrzeby mieszkańców  to praktyka, która została przedstawiona na międzynarodowej konferencji przez Pan Jacka Piętę  pracownika urzędu gminy Sękowa.

PREZENTACJA