Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dziś przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia 2019 Autor: admin

Był to jeden z największych  zrywów  niepodległościowych wymierzonych przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim.  Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać  proces  sowietyzacji Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne jest ono zaliczane do najbardziej krwawych zrywów niepodległościowych w Polsce. W wielu miejscach w kraju znajdują się pomniki upamiętniające ludzi niosących pomoc dla walczących powstańców. Także na terenie gminy Sękowa  znajduje się pomnik  lotników poległe podczas misji  niesienia pomocy dla powstania Warszawskiego.  Zapraszamy wszystkich do udziału w uroczystościach,  które zostały zaplanowane  na 30 sierpnia w Krzywej.