Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dostawa i montaż urządzeń – torów w zakresie rozbudowy snow park’u w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

29 listopada 2018 Autor: admin