Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

DOSTAWA MEBLI W RAMACH PROJEKTU PN. „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA” (CZĘŚĆ 1) – WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

6 września 2021 Autor: Admnistrator

DOSTAWA MEBLI W RAMACH PROJEKTU PN. „PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA” (CZĘŚĆ 1) – WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503295

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/503295