Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Darmowe szkolenia – podnieś kompetencje cyfrowe!

16 kwietnia 2019 Autor: admin

Szkolenia skierowane są do osób w wieku 25-74 lata. Każdy z uczestników szkoleń zwiększy swoje kompetencje cyfrowe w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem oraz w zakresie korzystania z usług publicznych.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt zakłada realizację 22 szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych obejmujących takie tematy jak:
– „Rodzic w Internecie”,
– „Mój biznes w sieci”,
– „Moje finanse i transakcje w sieci”,
– „Działam w sieciach społecznościowych”,
– „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
– „Rolnik w sieci”,
– „Kultura w sieci”.

Ponadto, za środki grantowe zakupionych zostało 13 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkoły z terenu gminy Sękowa.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sękowa, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.

Trwa nabór uczestników. zainteresowane osoby prosimy o kontakt

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Krzysztof Matusik – tel. 18 35 18 016 wew. 26, email: szkolenia@sekowa.pl