Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

CZYSTE POWIETRZE PLUS

29/07/2022 Autor: admin_2

Program „Czyste Powietrze” to wsparcie polskich rodzin, które chcą wymienić przestarzałe kotły na nowocześniejsze źródła ciepła. Rozpoczęła się nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”, która z dniem 15 lipca 2022 roku wprowadziła zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów.

Zmiana umożliwiła Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego i  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłata do 50% maksymalnej kwoty dotacji w formie zaliczki).

Dotacja z prefinansowaniem i jej warunki:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (osobny wzór wniosku).
  2. Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
  3. Termin realizacji przedsięwzięcia, na które została udzielona dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  4. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
  5. Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
  6. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Poprzez wprowadzone zmiany, niektóre dokumenty uległy zmianie m.in.:

– Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

– Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.

– Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Szczegółowe informacje znajdziecie pod linkiem :

https://www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-w-zakresie-udzielania-prefinansowania-dla-beneficjentow-czesci-2-i-czesci-3-programu/

Skip to content