Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ciepło z Sękowskiej Ziemi

10 kwietnia 2019 Autor: admin

Dzisiaj 10 kwietnia w  Sękowej została podpisana umowa na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych
w miejscowości Sękowa.

Wagę wydarzenia podkreśla obecność ministra środowiska Pana Henryka Kowalczyka oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marka Ryszki. Na tą okoliczność została zwołana konferencja prasowa z udziałem mediów i lokalnych władz. Projekt o tytule   Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa” ma na celu zbadanie, czy na terenie Sękowej występują wody geotermalne o parametrach pozwalających
na
ich eksploatację na potrzeby energetyki. W ramach projektu zostanie wykonany otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3 000 m. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych przyjęto minimalne parametry dla wód geotermalnych:  temperatura co najmniej 60oC
i wydajności ok. 70 m3/h.

Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17 650 000,00 zł netto. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparł jego realizację dofinansowaniem w formie dotacji  w wysokości  17 648 292,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca lipca 2020 r.

W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrów jakościowych
i wydajnościowych,   w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice.

Jesteśmy również zainteresowani wykorzystaniem geotermii dla celów rekreacyjnych.  Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby inwestować w  Geotermie Sękowską.