Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Ciepło Sękowskiej ziemi

11 maja 2020 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch podpisała z firmą EXALO DRILLING S.A umowę na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Sękowej. Zaplanowane prace wiertnicze mają  na celu rozpoznanie złóż wód termalnych znajdujących się na głębokości do 3000 metrów.

Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych,  które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne.
Już niebawem firma rozpocznie długo oczekiwane prace wiertnicze których zakończenie zaplanowano na 13.11.2020 r.

Całość prac o wartości 18 321 524,04 zł brutto  jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne  w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych netto tj. 15 474 348,00 zł w ramach projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”.

Odwiert badawczy, to właściwie dopiero początek realizacji perspektywicznych planów budowy geotermii w Sękowej. Dopiero po zakończeniu prac wiertniczych i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej  będzie wiadomo czy budowa odpowiedniej sieci ciepłowniczej oraz basenów geotermalnych będzie opłacalna.