Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ SZLAKU SPACEROWEGO WŚRÓD KORON ROSNĄCYCH DRZEW W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA ROZWOJU PROJEKTU TURYSTYCZNEGO, ZWIĘKSZENIA LICZBY KURACJUSZY I PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 – W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

3 października 2018 Autor: admin