Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Małastowie

28 maja 2019 Autor: admin

W dniu 27.05.2019 r. Gmina Sękowa podpisała umowę na rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje wykonanie budynku zaplecza rekreacyjno-socjalnego przy wyciągu narciarskim w Małastowie oraz zagospodarowanie terenu boiska w Małastowie, w tym oświetlenie i mała architektura.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Firma Usługowo – Handlowa „RT-BUD” Tomasz Kuziak Bartne 1. Wartość zadania brutto to 799 500,00 zł.