Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Bitwa pod Sękową

12 marca 2015 Autor: admin

11 marca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej  Pan Andrzej Piecuch autor wielu  publikacji  wygłosił  bardzo ciekawy wykład na temat  rocznicy bitwy pod Sękową.

Celem spotkania  było upowszechnienie wiedzy na temat historii I Wojny Światowej oraz kunsztu artystycznego cmentarzy.

Omówione zostały starcia w okolicach Sękowej w listopadzie 1914 (polegli 21 i 22 listopada 1914 r. spoczywają na cmentarzu w Męcinie Wielkiej),  11 i 12 grudnia 1914 r., ciężkie walki w Sękowej i Ropicy Górnej w marcu 1915 r. oraz 2 i 3 maja 1915 r. Druga część wykładu została poświęcona  symbolice cmentarzy. Nieprzypadkowej ich lokalizacji oraz stosowanych przez architektów symbolach ,które często musiały zawierać symbolikę różnych wyznań i kultur. Wykład zakończyła wystawa szkiców Pana Roberta Hübnera, fotografii Pana Aleksandra Gucwy, oraz Pana Jana Majewskiego.