Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Bezpłatny transport do punktów szczepień

16 stycznia 2021 Autor: admin

Od połowy stycznia 2021 roku rozpoczyna się realizacja programu szczepień przeciwko COVID-19. Informujemy, że osoby mające trudności w samodzielnym poruszaniu się, w tym osoby niepełnosprawne, mieszkające na terenie Gminy Sękowa mogą skorzystać z nieodpłatnego transportu do punktu szczepień.

Skorzystanie z bezpłatnego transportu będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Sękowej pod numerem telefonu – 18 / 35 18 017 w godzinach pracy Urzędu.

Osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnego transportu:

  • Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób zamieszkujących Gminę Sękowa będą realizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sękowej.

Pod numerem telefonu 18 / 35 18 017 można również uzyskać informacje dotyczące programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Gminie Sękowa.

Więcej informacji na temat programu szczepień znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie