Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Analiza ubóstwa energetycznego

27 kwietnia 2022 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa, informuje, że Gmina Sękowa, zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do przygotowania analizy ubóstwa energetycznego. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Sękowa jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Celem wykonania analizy jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego w gminie oraz stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym co pozwoli na skierowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Analiza ubóstwa energetycznego umożliwi przygotowanie odpowiednich programów wsparcia dla mieszkańców oraz pozyskanie środków finansowych na ich realizację.

Ubóstwo energetyczne – ubóstwo względne, w którym gospodarstwo domowe nie może sobie pozwolić na energię lub usługi energetyczne, w celu zapewnienia sobie podstawowych, codziennych potrzeb (ogrzewanie, gotowanie, oświetlenie, itp.). Głównymi czynnikami wpływającymi na ubóstwo energetyczne są: przyczyny techniczne (niski poziom efektywności energetycznej budynków, wadliwe działanie instalacji grzewczych), przyczyny ekonomiczne (bezrobocie, niskie dochody gospodarstw domowych, rosnące ceny energii), przyczyny związane z nieefektywnym korzystaniem z urządzeń grzewczych i elektrycznych. Gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego często nie stać na termomodernizację domów oraz na wysokosprawne urządzenia grzewcze i energetyczne.

W związku z tym osoby, które uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Sękowa (pokój 6A).

Ankietę można pobrać poniżej lub bezpośrednio w urzędzie gminy.

Ankieta