Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Afrykański pomór świń

25 lutego 2021 Autor: admin

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach zawiadamia o stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików w miejscowości Malcov na terenie powiatu Bardejov na Słowacji. Ognisko zlokalizowane jest ok. 4,5 km od granicy państwa.

Przypominamy o obowiązku bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych utrzymujących trzodę chlewną. Prosimy zwrócić uwagę na regularny wywóz śmieci i zabezpieczenie miejsca ich gromadzenia, jako potencjalnego źródła zakażenia afrykańskim pomorem świń.