Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Placówki Wsparcia w Sękowej

15 grudnia 2017 Autor: admin

Gmina Sękowa słynie od wielu lat z aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Kolejnym tego dowodem jest podpisana w dniu dzisiejszym umowa, na podstawie której gmina otrzyma prawie 3 mln zł.

Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na uruchomienie trzech placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Sękowa, Siary i Bartne. Część dotacji unijnej w kwocie pół miliona złotych zostanie wydatkowana na modernizację i rozbudowę dwóch budynków oświatowych oraz pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Bartnem. Pozostałe środki skierowane będą na wyposażenie i bieżącą działalność placówek.

Dzięki uruchomionym placówkom wsparcia przygotowana zostanie zupełnie nowa, kompleksowa oferta spędzania wolnego czasu dla młodych mieszkańców. W placówkach uruchomione zostaną zajęcia tematyczne z zakresu przedsiębiorczości, zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej, profilaktyki uzależnień od alkoholu, treningu kompetencji rodzicielskich. Zaplanowano również szereg wycieczek edukacyjnych, dogoterapię czy kolonie profilaktyczne. Pieniądze unijne zostaną również skierowane na zajęcia z psychologiem, pedagogiem, jak również z logopedą.