Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę

4 stycznia 2023 Autor: admin_2

Szanowni Mieszkańcy  Gminy Sękowa!

Gmina Sękowa we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki  realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do Projektu określone są w Regulaminie i umowie z mieszkańcem. Deklarację przystąpienia do projektu należy składać do dnia 20.01.2023 w Urzędzie Gminy Sękowa pok. 13.

Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sękowa  tel.18 3518016 wew.33 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. 134437020.

Z poważaniem

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

 

Deklaracja przystąpienia do Projektu

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Wystąpienie do mieszkańca