Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

25 LAT MINĘŁO – JUBILEUSZ DPS SĘKOWA

22 maja 2018 Autor: admin

Obchody ćwierćwiecza sękowskiego Domu Pomocy Społecznej rozpoczęła Msza Św. w zabytkowym kościele pw. Św. Filipa i Jakuba w Sękowej, której przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Prałat Stanisław Słowik. W czasie wspólnej modlitwy przekazano dyplom wdzięczności z okazji 25 – lecia DPS, nadając jednostce patrona św. Brata Alberta. Po wspólnej modlitwie mieszkańcy domu oraz zaproszeni goście udali się na miejsce obchodów. Pani Anna Cieśla – kierownik DPS przedstawiła krótką historię powstania placówki.

Dom Pomocy Społecznej w Sękowej powstał w marcu 1993r. Inicjatorem powstania DPS był św. pamięci proboszcz Parafii Sękowa ks. Stanisław Dziedzic, który dysponując wolnymi  budynkami poddał pomysł ówczesnemu Wójtowi Gminy Sękowa Panu Piotrowi Zielińskiemu na zorganizowanie  Domu Pomocy. I tak w marcu 1993r powstał Dom Pomocy, jako jednostka organizacyjna Gminy Sękowa.,
z przeznaczeniem  dla osób starszych wymagających wsparcia. Początkowo w domu mieszkało  5 –ciu mieszkańców, którzy nie wymagali opieki w porze nocnej. Po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, w 2004 r. podjęto działania mające na celu standaryzacje jednostki. Przeprowadzono prace remontowe, dostosowujące budynek Domu do  obowiązujących wymogów. Decyzją Wojewody Małopolskiego Dom od 2009 r. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności dla osób w podeszłym wieku. Działalność Domu finansowana jest wyłącznie ze środków własnych Gminy. Obecnie w Domu przebywa 12 mieszkańców.

Następnie Anna Cieśla przekazała słowa podziękowania dla władz gminnych: Pani Małgorzacie Małuch – wójt gminy Sękowa, Pani Marii Wyżkiewicz – przewodniczącej Rady Gminy Sękowa, Pani Zofii Rowińskiej, Pani Joannie Drypczak i Panu Michałowi Diduchowi. Ciepłe słowa podziękowania za dobrą współpracę popłynęły także do członków Stowarzyszenia Dobrej Woli i Akcji Katolickiej.

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Sękowej w szczególny sposób wyraziła wdzięczność dla wszystkich pracowników jednostki, za zaangażowanie w pracę zawodową, pomoc, niejednokrotnie za cierpliwość i zrozumienie mieszkańców, za tworzenie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery domu rodzinnego.

W dalszej części uroczystości życzenia kolejnych udanych lat pracy przekazali zacni goście: Pani Małgorzata Małuch, Pani Maria Wyżkiewicz, Pani Zofia Rowińska, Pan Michał Diduch oraz Pani Joanna Migacz – pracownik Urzędu Wojewódzkiego, reprezentująca wojewodę Pana Piotra Ćwika.

Podczas spotkania jubileuszowego kultywowano zielonoświątkowy zwyczaj smażenia jajecznicy na słonince, cebulce i zjadania ich z kołaczami z dodatkiem sera.