Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Przekazanie quada dla OSP

10 stycznia 2022 Autor: admin

W dniu 7 stycznia 2022 r. Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa przekazała jednostce OSP w Wapiennem reprezentowanej przez Prezesa Henryka Zemankiewicza, quada Polaris Touaring 1000. Sprzęt o wartości 74 999,00 PLN pozyskano w ramach realizacji zadania pn. „Zakup pojazdu typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapiennem”, które zostało sfinansowane dzięki dotacji otrzymanej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 r. oraz środkom wyasygnowanym z budżetu Gminy Sękowa.

Wójt Gminy Sękowa pragnie serdecznie podziękować za okazane wsparcie Pani Poseł na Sejm RP – Barbarze Bartuś i Panu Wojewodzie Małopolskiemu – Łukaszowi Kmicie.