Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

200 lat Kościoła w Ropicy Górnej

30 września 2019 Autor: admin

W sobotę 28 września w Ropicy Górnej  odbyły się jubileuszowe uroczystości związane z 200-leciem cerkwi grekokatolickiej.  Obecnie w świątynia pełni funkcje kościoła filialnego  parafii Małastów  i jest p.w. św. Michała Archanioła.  W czasie Eucharystii  sprawowanej przez biskupa Kazimierza Górnego w asyście 15 księży  z dekanatu gorlickiego, wśród których był proboszcz parafii w Małastowie ks. kanonik Adam Prącik. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyła także  wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch, poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz oraz licznie zgromadzeni wierni z parafii oraz goście. Zebrani wierni  pragnęli wyrazić swoją wdzięczność i wspólną modlitwą objąć zarówno budowniczych i fundatorów cerkwi, kolejnych proboszczów (żyjących i zmarłych) oraz parafian troszczących się o świątynię, jak i osoby oraz instytucje wspomagające parafię w minionych latach w pracach renowacyjnych przy cerkwi.

Nalży zaznaczyć że ostatnie lata były czasem intensywnych prac remontowych przy świątyni i w jej otoczeniu: zmieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewację, odwodniono teren i wykonano drogę procesyjną wokół kościoła, wykonano oświetlenie i iluminację terenu przykościelnego, zmodernizowano i poszerzono parking, powstał przykościelny dom pogrzebowy oraz wykonano wiele drobnych czynności upiększających otoczenie kościoła i poprawiających walory i atrakcyjność tego miejsca. Na obecną chwilę trwają dalsze prace nad odnawianiem ikonostasu. W czasie Eucharystii wierni pragnęli wyrazić swoją wdzięczność i wspólną modlitwą objąć zarówno budowniczych i fundatorów cerkwi, kolejnych proboszczów (żyjących i zmarłych) oraz parafian troszczących się o piękno świątyni, jak i osoby oraz instytucje wspomagające parafię w minionych latach w pracach renowacyjnych przy kościele. Na zakończenie mszy ks.  kanonik Adam  Prącik podziękował wszystkim za udział i przygotowanie tego wspaniałego jubileuszu.

Nie zabrakło także obszernego wykładu poświęconego dziejom historii cerkwi oraz wsi Ropica Ruska dziś Górna. Wykład wygłosiła  pani Małgorzata Błażewicz.  Dalsza część uroczystości odbyła się na świetlicy w Ropicy Górnej gdzie Katarzyna Tokarz – sołtys Ropicy Górnej i Beata Śliwa oficjalnie powitały zaproszonych gości zaprosiły na poczęstunek i program artystyczny.  Zgromadzeni mieszkańcy świętowali  do późnych godzin wieczornych.