Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Stacja narciarska w Małastowie

6 lutego 2020 Autor: admin

Zapraszamy wszystkich amatorów białego szaleństwa! . Obecnie można korzystać zarówno z zmodernizowanego wyciągu narciarskiego jak i toru transportowego.

Projekt  „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów.