Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Promesa dla OSP Sękowa

3 czerwca 2019 Autor: admin

W piątek 31.05.2019r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie została odebrana promesa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Środki na ten cel zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska