Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

15 stycznia 2019 Autor: admin

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu/1
Obszar powiaty: gorlicki(8), nowosądecki(10), Nowy Sącz(8),
Ważność  od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo 80,00%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, lokalnie do 25 cm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 małopolskie (3 powiaty) od 13:00/15.01 do 08:00/16.01.2019 przyrost pokrywy miejscami do 25 cm. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz.
RSO Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu
Uwagi Brak.
Zjawisko/stopień zagrożenia Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar powiaty: gorlicki(9), nowosądecki(11), Nowy Sącz(9),
Ważność  od godz. 13:00 dnia 15.01.2019 do godz. 08:00 dnia 16.01.2019
Prawdopodobieństwo 80,00%
Przebieg Przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości od 20 km/h, do 35 km/h, w porywach do 60 km/h oraz opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEĆ ŚNIERZNA/1 małopolskie (3 powiaty) od 13:00/15.01 do 08:00/16.01.2019 wiatr 35 km/h, porywy 60 km/h, umiarkowany śnieg. Dotyczy powiatów: gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz.
RSO Woj. małopolskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o zawiejach i zamieciach śnieżnych
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Michał Solarz

 

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.