Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Park rekreacji już coraz bliżej

5 października 2018 Autor: admin

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oraz właściciel fimry RT-BUD Tomasz Kuziak podpisali umowę na budowę centrum narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej. Wartość kontraktu opiewa na 2 179 000 PLN brutto.

Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020. Oś 6 Dziedzictwo regionalne. Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu. Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych pn.:

„Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia, ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska-Krzywa oraz Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej”