Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Propozycje ws. rozwoju Wapiennego

Informujemy, że Gmina Sękowa przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wapienne. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne oraz pozostałe zainteresowane osoby o przesyłanie propozycji odnośnie działań rozwojowych i inwestycyjnych, które winna podjąć gmina w określonych wyżej obszarach.

Czytaj więcej

Informacja

Z  dniem 1 kwietnia 2016r.  siedziba Punktu  Konsultacyjno –  Informacyjnego  działającego przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sękowej przeniesiona zostaje do Sali na piętrze w Remizie OSP w Sękowej.

Czytaj więcej

Demontaż azbestu – nabór

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt/Burmistrz Gminy Sękowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Program „Rodzina 500 plus”

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Czytaj więcej

Produkt Lokalny Małopolska

18 marca 2015 roku w GOK odbyło się spotkanie ws współpracy w projekcie „Produkt Lokalny Małopolska”, który jest realizowany przy udziale funduszy rządu szwajcarskiego. Projekt ma na celu spowodowanie większej obecności na rynku i sprzedaży produktów małopolskich pochodzących z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych.

Czytaj więcej

„Sękowa SKI” wyróżniona

Już po raz kolejny czytelnicy Gazety Krakowskiej w plebiscycie prowadzonym z Województwem Małopolskim wybrali najlepsze stacje narciarskie w naszym regionie. Była to już 13. edycja konkursu, który wyłania i promuje najlepsze stacje w Małopolsce.

Czytaj więcej

XI Sesja Rady Gminy Sękowa

15 marca 2016 r. odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Sękowa. Radni z ciekawością wysłuchali wystąpienia Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego Pana mgr inż. Andrzeja Czaderny oraz z-cy Dyrektora Pana dr inż.

Czytaj więcej