Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Patronat nad cmentarzami wojennymi

W związku z 100 rocznicą Bitwy Pod Gorlicami Wójt Gminy Sękowa zaprasza firmy, stowarzyszenia, szkoły, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne do przyjęcia w opiekę cmentarzy wojennych z terenu gminy Sękowa. Przyjęcie obowiązku opieki jest symbolem patriotyzmu, a zarazem oddaniem hołdu tym, którzy ofiarowali swoje życie w imię niepodległości.

Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej zaprasza radnych nie będących członkami Komisji na posiedzenie, które odbędzie się 13 kwietnia br o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej Remizy OSP w Sękowej

Czytaj więcej

Konkurs „Małe Verdun”

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Siary w ramach obchodów 100-lecia I Wojny Światowej ogłasza konkurs plastyczny oraz konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Magurska Kraina Orlika

16 marca 2015 r. w Domu Zdrojowym w Wapiennem odbyła się konferencja promująca przedsięwzięcie – szlak atrakcji turystycznych gminy sękowa pod nazwą Magurska Kraina Orlika zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Sękowa poprzez utworzenie mapy, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Turystyki i Uzdrowiska zaprasza radnych nie będących członkami Komisji na posiedzenie, które odbędzie się 24 marca br o godzinie 14:30 w Sali konferencyjnej Remizy OSP w Sękowej

Czytaj więcej