Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że rodziny wielodzietne, zamieszkujące na terenie Gminy Sękowa, objęte programem „Karta Dużej Rodziny” są uprawnione do skorzystania ze zniżki na odpłatność za odprowadzane ścieki z gospodarstwa domowego oraz wodę doprowadzą urządzeniami wodociągowymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej.

Czytaj więcej

Wybory Sołtysów

Informacje dotyczące przeprowadzonych wyborów na Sołtysów oraz terminy najbliższych zebrań sprawozdawczo – wyborczych

Czytaj więcej

Pilne – Projekt „Budowa mikroinstalacji prosumenckich”

Wójt Gminy Sękowa zaprasza wszystkich mieszkańców do składania wniosków dotyczących uczestnictwa w projekcie pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Czytaj więcej

Patronat nad cmentarzami wojennymi

W związku z 100 rocznicą Bitwy Pod Gorlicami Wójt Gminy Sękowa zaprasza firmy, stowarzyszenia, szkoły, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne do przyjęcia w opiekę cmentarzy wojennych z terenu gminy Sękowa. Przyjęcie obowiązku opieki jest symbolem patriotyzmu, a zarazem oddaniem hołdu tym, którzy ofiarowali swoje życie w imię niepodległości.

Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej zaprasza radnych nie będących członkami Komisji na posiedzenie, które odbędzie się 13 kwietnia br o godzinie 13:00 w Sali konferencyjnej Remizy OSP w Sękowej

Czytaj więcej