Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Komunikat – strajk nauczycieli

W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli (o ile do niego dojdzie) – informuję , że w dniach 8-9 kwietnia 2019r w naszych placówkach oświatowych tj. w Szkole Podstawowej w Sękowej , Samorządowym Przedszkolu w Sękowej , Szkole Podstawowej w Siarach nie będą organizowane zajęcia dydaktyczne.

Czytaj więcej

VI Sesja Rady Gminy Sękowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że zwołuję VI S E S J Ę
Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej remizy OSP, na którą zapraszam.

Czytaj więcej

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze sołectwa Owczary

Na podstawie §23 statutu sołectwa Owczary – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Owczary, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. (t.j. czwartek) o godzinie 17:30 (pierwszy termin) , 17:45 (drugi termin) w remizie strażackiej w Owczarach w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze sołectwa Sękowa

Na podstawie §23 statutu sołectwa Sękowa – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Sękowa, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. (t.j.środa) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin) w Domu Ludowym w Sękowej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Stoiska wystawiennicze na trakcie węgierskim w Sękowej.

Przez teren gminy Sękowa przebiegał szlak węgierski, którym przemieszczali się kupcy przewożący towary z Słowackiego Bardejowa i dalej z Koszyce, Preszów, czy Egeru na Węgrzech. Do dzisiaj na terenie gminy Sękowa funkcjonują nazwy „Droga Węgierska”- u podnóża Magury Małastowskiej czy „Szlabant” na granicy miejscowości Siary gdzie pobierano „myto”- czyli opłatę wjazdową.

Czytaj więcej

Konsultacyjne w sprawie projektu Planu Ochrony MPN

26 marca w sali remizy OSP w Sękowej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Planu Ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego. Przedstawiciele Parku przybliżyli zgromadzonym ideę stworzenia Planu, założenia związane z ochroną środowiska oraz ustalenia dokumentu, wiążące się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sękowa .

Czytaj więcej

Męcina Wielka – wioska chleba

W polskiej tradycji chleb był symbolem dostatku i pomyślności. Zaś szacunek dla chleba jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. We wszystkich uroczystościach związanych ze świętami chleb odgrywał istotną rolę także i dzisiaj towarzyszy na weselu i przy rozpoczynaniu najważniejszych prac gospodarskich. Chleba nie mogło także zabraknąć przy rozpoczynaniu zbiorów. Żniwo rozpoczynała kobieta, a więc osoba, która piecze chleb i dba o ognisko domowe.

Czytaj więcej

Promesa na 600 000 zł

Dnia 18 marca 2019r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się rozdanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 16 samorządów z terenu województwa małopolskiego otrzymało łącznie promesy na kwotę 10 680 000 złotych dzięki którym zostanie wykonane 31 zadań .

Czytaj więcej

Sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Ropica Górna

Na podstawie §23 statutu sołectwa Ropica Górna – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Ropica Górna, które odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. (t.j. piątek) o godzinie 17:00 (pierwszy termin), 17:15 (drugi termin) w świetlicy wiejskiej w Ropicy Górnej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej