Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sesja Absolutoryjna

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad środowej sesji (25.05) było przedstawienie sprawozdania z działalności w 2015 r. Pani Wójt Małgorzata Małuch tradycyjnie zaprezentowała sprawozdanie w formie multimedialnej, gdzie przedstawiła porównanie najważniejszych elementów budżetu z latami poprzednimi

Czytaj więcej

Obchody Święta Ludowego

W niedzielę 22. 05.2016 na ternie gminy Sękowa Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gorlicach zorganizował „Obchody Powiatowego Święta Ludowego

Czytaj więcej

Akt wandalizmu

W Sękowej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr. 977 z droga powiatową relacji Sękowa Rozdziele w nocy z 22 na 23 maja nieznani na razie sprawcy zdewastowali rośliny ozdabiające skrzyżowani

Czytaj więcej

Środki na ekologiczne źródła energii

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej oraz Wójt Gminy Sękowa informują, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3

Czytaj więcej

Święto Trzeciego Maja

W 2016 r przypada 225 rocznica Święta Narodowego Trzeciego Maja. Dla gminy Sękowa 3 maj jest dniem wyjątkowy z uwagi na kontekst historyczny.

Czytaj więcej

Rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami

2 maja 2016 roku przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Sękowej odbyła się rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami. Impreza ta już kolejny rok cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców, turystów oraz pasjonatów tematyki militarnej z całej Europy.

Czytaj więcej

Polowa Msza Święta na „Szlaku Papieskim”

W sobotę 2 kwietnia 2016 roku na szczycie Magury Wątkowskiej przy ołtarzu papieskim w XI rocznicę śmierci Jana Pawła II. została odprawiona Msza Święta w której uczestniczyło około 500 osób. Oprawę muzyczna do mszy odprawianej przez księdza Józefa Obłój z Parafii Desznica przygotowała młodzież z Ropicy Górnej.

Czytaj więcej

Propozycje ws. rozwoju Wapiennego

Informujemy, że Gmina Sękowa przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wapienne. W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne oraz pozostałe zainteresowane osoby o przesyłanie propozycji odnośnie działań rozwojowych i inwestycyjnych, które winna podjąć gmina w określonych wyżej obszarach.

Czytaj więcej

Informacja

Z  dniem 1 kwietnia 2016r.  siedziba Punktu  Konsultacyjno –  Informacyjnego  działającego przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sękowej przeniesiona zostaje do Sali na piętrze w Remizie OSP w Sękowej.

Czytaj więcej