Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

III Sesja Rady Gminy Sękowa

27 lutego br. w sali konferencyjnej w budynku remizy OSP w Sękowej odbyła się III Sesja Rady Gminy. Porządek obrad zawierał 31 punktów.
Oprócz stałych pozycji w tych obradach znalazł się projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Konkurs – Szlakiem Zabytków

Rozpoczął się konkurs pn Szlakiem Zabytków Ciekawej Architektury. Każdy z internautów może zgłosić zabytkowy pałac lub zamek do konkursu. Dla autorów najciekawszych wpisów i komentarzy – nagrody.

Czytaj więcej

Podsumowanie projektu

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Sękowa poprzez utworzenie mapy, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej” dofinansowanego z UE w ramach Małych Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, serdecznie zapraszam na konferencję promującą projekt, która odbędzie się 16 marca 2015 roku w Domu Zdrojowym w Wapiennem.

Czytaj więcej

Place zabaw

W ramach projektu „Polepszenie warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sękowa” powstały dwa place zabaw dostosowana do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Przedmiotem projektu był także zakup dodatkowego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Męcinie Wielkiej i oddziału przedszkolnego w Siarach. Dzięki projektowi dzieci będą korzystać z pomocy naukowych które wpłyną na wyrównanie.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie

Urząd Gminy w Sękowej informuje, że w ostatnim czasie na terenie gminy pojawiły się obce osoby, które odwiedzając domy rozdają „karteczki” w zamian za pieniądze rzekomo dla fundacji na rzecz osób potrzebujących.

Pragniemy ostrzec mieszkańców aby pod żadnymi pozorami nie przekazywały żadnych pieniędzy nieznanym osobom.

Czytaj więcej

Plan zagospodarowania przestrzennego

W zakładce „Dla mieszkańca” udostępniony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa. Do pobrania jest plik w formacie *.pdf przedstawiający w sposób poglądowy klasyfikację gruntów.

Czytaj więcej

Współpraca Transgraniczna

Projekt „Współpraca transgraniczna – rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki” został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007- 2013, w osi priorytetowej 2 – Rozwój społeczna – gospodarczy w temacie 1 – rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.

Czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sękowa zawiadamia, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 są przyjmowane od dnia 2 lutego 2015 do dnia 27 lutego 2015 w Urzędzie Gminy Sękowa, pok. nr.10

Czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne 2015

30 stycznia 2015 odbyło się Spotkanie noworoczne. Uroczystość rozpoczęła się od występu Kapeli Maliszów, laureatów wielu nagród i konkursów. Następnie Wójt Małgorzata Małuch zdała sprawozdanie z tego co w minionym roku działo się na terenie gminy. Wręczone zostały także wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Sękowa. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Prezentacja ze spotkania.

Czytaj więcej

Wolontariat młodzieży z Siar

Od września 2009 roku w Zespole Szkół w Siarach pod opieką p. Małgorzaty Markowicz działa grupa wolontaryjna, która od września 2012 r. weszła w struktury gorlickiego LCW przekształcając się w Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariusze działają całorocznie np. odwiedzając systematycznie pensjonariuszy DPS-u w Sękowej oraz starszych mieszkańców Siar, a także prowadzony jest wolontariat akcyjny, który na stałe współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Sprawne Smoki, Stowarzyszeniem Wiosna i pomaga w organizacji lokalnych imprez np. na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej
Skip to content