Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Plan zagospodarowania przestrzennego

W zakładce „Dla mieszkańca” udostępniony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa. Do pobrania jest plik w formacie *.pdf przedstawiający w sposób poglądowy klasyfikację gruntów.

Czytaj więcej

Współpraca Transgraniczna

Projekt „Współpraca transgraniczna – rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki” został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007- 2013, w osi priorytetowej 2 – Rozwój społeczna – gospodarczy w temacie 1 – rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.

Czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sękowa zawiadamia, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 są przyjmowane od dnia 2 lutego 2015 do dnia 27 lutego 2015 w Urzędzie Gminy Sękowa, pok. nr.10

Czytaj więcej

Spotkanie Noworoczne 2015

30 stycznia 2015 odbyło się Spotkanie noworoczne. Uroczystość rozpoczęła się od występu Kapeli Maliszów, laureatów wielu nagród i konkursów. Następnie Wójt Małgorzata Małuch zdała sprawozdanie z tego co w minionym roku działo się na terenie gminy. Wręczone zostały także wyróżnienia dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy Sękowa. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Prezentacja ze spotkania.

Czytaj więcej

Wolontariat młodzieży z Siar

Od września 2009 roku w Zespole Szkół w Siarach pod opieką p. Małgorzaty Markowicz działa grupa wolontaryjna, która od września 2012 r. weszła w struktury gorlickiego LCW przekształcając się w Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariusze działają całorocznie np. odwiedzając systematycznie pensjonariuszy DPS-u w Sękowej oraz starszych mieszkańców Siar, a także prowadzony jest wolontariat akcyjny, który na stałe współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Sprawne Smoki, Stowarzyszeniem Wiosna i pomaga w organizacji lokalnych imprez np. na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej

Akademia z okazji dnia Babci i Dziadka

Z okazji dnia Babci i dnia Dziadka W Zespole Szkół w Siarach odbyła się akademia przygotowana przez dzieci z przedszkola i I klasy SP. Aby szczególnie uczcić to święto, przygotowany został występ składający się z tańca, piosenek oraz wierszy.

Czytaj więcej

Koncert Świąteczny

16 stycznia w Domu Ludowym w Siarach odbył się Koncert Świąteczny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej. Koncert ten był szczególną okazją do tego aby jeszcze raz poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia.
Młodzież uczęszczająca do Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instruktorem Panią Marią Król przygotowała piękny program artystyczny. Wypełniona po brzegi sala mogła wysłuchać kolęd, pastorałek, a także obejrzeć różne choreografie taneczne.

Czytaj więcej

Statuetka „Kryształy Soli”

W piątek – 19 grudnia 2015 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Konkurs podkreśla wartość organizacji, wzmacnia ich wizerunek oraz co najważniejsze docenia ich pracę. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania władz województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.

Czytaj więcej

V Puchar Pierwszego Śniegu

Zawody w narciarstwie biegowym techniką klasyczną zostały rozegrane w dniu 11 stycznia (niedziela) na trasach biegowych w Krzywej–Banicy w gminie Sękowa, na pętlach: 2 km i 3 km. Zawody przeprowadzono przy słonecznej pogodzie na lekko zmrożonym śniegu.

Czytaj więcej