Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Strefa Mieszkańca

Strefa Mieszkańca

Magurska Kraina Orlika

16 marca 2015 r. w Domu Zdrojowym w Wapiennem odbyła się konferencja promująca przedsięwzięcie – szlak atrakcji turystycznych gminy sękowa pod nazwą Magurska Kraina Orlika zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Sękowa poprzez utworzenie mapy, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Czytaj więcej

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Turystyki i Uzdrowiska zaprasza radnych nie będących członkami Komisji na posiedzenie, które odbędzie się 24 marca br o godzinie 14:30 w Sali konferencyjnej Remizy OSP w Sękowej

Czytaj więcej

Demontaż azbestu – ostatni dzwonek!

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt/Burmistrz Gminy Sękowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Bitwa pod Sękową

11 marca 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej Pan Andrzej Piecuch autor wielu publikacji wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat rocznicy bitwy pod Sękową.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Sękowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Sękowa z dnia 03.03.2015r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu.

Czytaj więcej

III Sesja Rady Gminy Sękowa

27 lutego br. w sali konferencyjnej w budynku remizy OSP w Sękowej odbyła się III Sesja Rady Gminy. Porządek obrad zawierał 31 punktów.
Oprócz stałych pozycji w tych obradach znalazł się projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sękowa.

Czytaj więcej

Konkurs – Szlakiem Zabytków

Rozpoczął się konkurs pn Szlakiem Zabytków Ciekawej Architektury. Każdy z internautów może zgłosić zabytkowy pałac lub zamek do konkursu. Dla autorów najciekawszych wpisów i komentarzy – nagrody.

Czytaj więcej

Podsumowanie projektu

W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Sękowa poprzez utworzenie mapy, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej” dofinansowanego z UE w ramach Małych Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, serdecznie zapraszam na konferencję promującą projekt, która odbędzie się 16 marca 2015 roku w Domu Zdrojowym w Wapiennem.

Czytaj więcej

Place zabaw

W ramach projektu „Polepszenie warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sękowa” powstały dwa place zabaw dostosowana do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. Przedmiotem projektu był także zakup dodatkowego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Męcinie Wielkiej i oddziału przedszkolnego w Siarach. Dzięki projektowi dzieci będą korzystać z pomocy naukowych które wpłyną na wyrównanie.

Czytaj więcej