Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Inwestycje 2017

Zobacz także inwestycje z lat poprzednich:   Inwestycje 2015   Inwestycje 2016

 INWESTYCJE 2017 ROK

Nazwa inwestycji zobacz więcej
Odbudowa dróg dojazdowych do pól – Męcina Mała i Wołowiec
Szczegóły
Zrealizowany
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Sękowa
Szczegóły m_oczyszczalnia
Realizowany
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Męcina Mała – Kraczeniówka
Szczegóły
Zrealizowany
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowa
Szczegóły
Zrealizowany